ISO 9001

Protože jako firma Borak building existuje již více jak 25 let a součet realizovaných staveb by zabral dlouhý výčet a můžete si jej prohlédnout zde. Každopádně  náš nový projekt BrakMobileHaus myslíme vážně a neplánujeme si hrát jen na Slovenském potažmo Českém „písečku“ ale chceme se dobře etablovat na evropském trhu. A svým potenciálním dodavatelům ale hlavně i koncovým klientům chceme dát jasně najevo že víme co děláme že každý náš mobilní nebo modulární dům má stejnou kvalitu a že garantujeme že naše technologie a postupy odpovídají nejvyššímu evropskému standartu. Proto jsme se rozhodli že absolutní nutností je absolvovat poměrně složité martyrium testů, kontrol, arbitrů a papírování abychom se mohli pochlubit certifikátem ISO 9001. Natavení vnitřních firemních procesů , jasné definování postupů technologii a všech náležitostí nám umožní garantovat opakující se kvalitu našich produktů a práce. Proč je pro nás ale i pro vás důležité abychom měli tento certifikát a proč byste měli vždy upřednostnit  při nákupu takové věci jako je mobilni dům firmu s ISO certifikátem si můžete dočíst v textu níže, který jsme si s dovolením vypůjčili z webu Penize.cz:

Proč mít ISO 9001?

Základní přínos normy ISO 9001 je ten, že má zúčastněným stranám, tedy dodavatelům, spolupracovníkům i zákazníkům, poskytovat osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Certifikace je tedy vhodná pro všechny, kteří chtějí prokázat, že trvale poskytují výrobky nebo služby, které splňují požadavky zákonů a předpisů. Osvědčení jakosti technologických a dalších postupů se vyplatí pořídit firmě jakékoliv velikosti. Zavedení systému vede ke zvýšení firemní image a zviditelnění v rámci konkurence a v neposlední řadě také umožňuje snazší a rychlejší přizpůsobení firmy měnícím se požadavkům zákazníků. Certifikace = systémové řízení kvality = vyšší kvalita překladů = vyšší spokojenost zákazníků. Tato rovnice zjednodušeně vystihuje hlavní cíl, ke kterému certifikace směřuje, a to je spokojenost zákazníka, popisuje na firemním webu Zbyněk Zelenka, zakladatel překladatelské agentury Zelenka. Pravidla ISO zlepšují i systém řízení a investic. Pomáhají při stanovování požadavků výběru na nová zařízení i úpravu a zrychlení vnitřních procesů z důvodu jejich optimalizace. Časem se norma přesunula i do komplexního přístupu ke zlepšování kvality, zahrnující všechny procesy společnosti. Přínos je nyní zejména v řízení všech procesů společnosti, definici a eliminaci rizik a snaze o neustálé zlepšování, což v důsledku vede k efektivnějším procesům, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Společnost s funkčně zavedeným systémem řízení kvality dokáže lépe definovat a splnit očekávání zákazníků a zvyšuje svoji konkurenceschopnost, komentuje Štefánia Recskyová. Dalšími přínosy spojenými s vytvořením systému kvality jsou tedy lepší rozdělení pravomocí a odpovědností, zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace, snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu nebo efektivnější řízení rozvoje.
Zavedené a certifikované systémy řízení kvality jsou také často požadovány v dodavatelském řetězci. Je pravděpodobné, že pokud bude mít partner stejný certifikát, obě firmy se snáz ztotožní s procesy té druhé a dosáhnou rychlejší a hladší spolupráce. Zákazníci, kteří sami musejí splňovat kritéria různých norem, procházejí vlastními audity a jsou majiteli certifikátů kvality, dokážou sami posoudit, proč je vhodnějším partnerem certifikovaná firma, tvrdí Zbyněk Zelenka s tím, že pro velké zákazníky je firma důvěryhodnější. V některých průmyslových odvětvích, například v automobilovém průmyslu, je dokonce zavedený systém řízení kvality nutnou podmínkou pro výběr dodavatele. Ve veřejných zakázkách byly dříve certifikace striktně požadovány, v některých případech byly bohužel tyto požadavky účelově zneužívány. Nyní záleží na zadavateli veřejné zakázky. Požadavky na certifikaci by měly být součástí požadavků pouze v případě přímé souvislosti certifikace s dodávaným produktem nebo službou, vysvětluje za TÜV SÜD Czech Štefánia Recskyová. Certifikace na normu ISO 9001 je příležitostí k nezávislému posouzení procesů odborníky z vnějšího prostředí. Díky tomu je možné odhalit řadu nedostatků a rezerv. Náš systém řízení kvality je používán k řízení a zlepšování všech procesů celé naší společnosti. Nebyl vybudován jen k tomu, abychom se mohli chlubit certifikátem pověšeným v kanceláři nebo na webových stranách. My jej využíváme v denní praxi, od zpracování poptávky zákazníka, přes personální práci, zpracování metodických materiálů, vlastní provádění překladů, výstupní kontrolu překladů až po plánování veškeré činnosti, dodává Zbyněk Zelenka. Citace a zdroj : https://www.podnikatel.cz/clanky/iso-9001-k-cemu-je-a-potrebujete-ho-vubec/